liturgische paaskaars levensboom
Paaskaars PK81 Levensboom

In de tuin van Eden stond, naast de boom van kennis, een boom van leven die de mensheid het eeuwige leven kon geven. Na de zondeval, het eten van de verboden vrucht van de andere boom, belette God, Adam en Eva dat zij van de levensboom zouden eten en als zondaars onsterfelijk zouden zijn en eeuwig zouden leven. Daarom verdreef Hij hen uit Eden. Een genadedaad van God. Jezus heeft zijn leven gegeven ter vergeving van onze zonden. Als we Hem volgen kunnen we de boom des levens terug aanschouwen. Het kruis ( als leven gevend symbool) werd als het ware zelf levensboom.

Beschikbare maten
Gewicht (kg) Lengte (cm)
3 90
3 115
4 100
4 120
5 100
5 120
6 100
6 120
7 100
7 120
10 120