paaskaars 2019 vlammend kruis
Paaskaars PK93 Vlammend kruis

Met een nieuwe techniek hebben we een wassen reliëf van een houten kruis met lijkwade gecombineerd met een vlammende achtergrond die in de paaskaars zelf is verwerkt om het geheel meer diepte te geven. Drie belangrijke symbolen van het Paasgebeuren staan bij elkaar.Het Kruis waarop Jezus Zijn leven voor ons gaf. “In Hem zijn wij door zijn dood verlost en zijn onze zonden vergeven,dankzij de rijke genade” (Efeziers 1,7) Over het Kruis ligt de zwachtel. Voor de apostelen Petrus en Johannes de tekenen die ze vinden in het lege graf, tekenen van de Verrijzenis. Achter het Kruis en de zwachtel zien we de vlammen, ze zijn het teken van de Geest die Jezus gaf en verwijzen ons ook naar Pinksteren. De Heilige Geest laat ons de betekenis verstaan van de kruisdood en de verrijzenis van Jezus Christus. Voor een vurige geloofsgemeenschap!

Beschikbare maten
Gewicht (kg) Lengte (cm)
3 90
3 115
4 100
4 120
5 100
5 120
6 100
6 120
7 100
7 120
10 120