Liturgische paaskaarsen 2023


paaskaars 2023 Vredesduif met regenboog
Paaskaars PK31 Vredesduif

Jezus, de Gekruisigde, is verrezen! Hij komt te midden van hen die om Hem treuren, opgesloten in hun huizen,vol angst en vrees. Hij komt tot hen en zegt: “Vrede zij met u!” (Joh. 20,19). Gezien de harde actualiteit waarmee we geconfronteerd worden, hebben wij meer dan ooit behoefte aan Hem, die onder ons komt en opnieuw tot ons zegt: “Vrede zij met u!” In dit ontwerp benadrukken we deze boodschap dan ook met de vredesduif en een regenboog rond het kruis. Laten we overwinnen door de vrede van Christus! Vrede is mogelijk, vrede is noodzakelijk, vrede is de eerste verantwoordelijkheid van allen!

Beschikbare maten
Gewicht (kg) Lengte (cm)
3 90
3 115
4 100
4 120
5 100
5 120
6 100
6 120
7 100
7 120
10 120