Privacy verklaring

Sente & Van Bael verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@kaarsen-sente.be.

Verwerkingsdoeleinden

Sente & Van Bael verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Log data op onze website www.kaarsen-sente.be

Zoals veel websitebeheerders verzamelen we niet-persoonlijke informatie die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt ("loggegevens"). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres (Internet Protocol), het browsertype, de browserversie, de pagina's van onze site die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken. Daarnaast kunnen we services van derden gebruiken, zoals Google Analytics, die deze loggegevens verzamelen, controleren en analyseren. De informatie die wij delen, omvat geen persoonlijke informatie.

Cookies op onze website www.kaarsen-sente.be

Cookies zijn bestanden die een kleine hoeveelheid gegevens bevatten, waaronder mogelijk een anonieme unieke identificatie. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Zoals veel sites gebruiken we "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u onze site mogelijk niet volledig gebruiken.

Facebook pagina Sente & Van Bael

Wij gebruiken onze facebookpagina enkel om onze klanten op de hoogte te houden van gebeurtenissen bij Sente & Van Bael. Indien u dit wilt, kan u op de knop “vind ik leuk” drukken. Wanneer u dit niet meer wilt, dient u zelf op de knop “vind ik niet meer leuk” te drukken.

Beveiliging van uw gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. U accepteert de inherente beveiligingsimplicaties van het verstrekken van informatie via internet en houdt ons niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op de beveiliging of vrijgave van informatie, tenzij we nalatig zijn geweest.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van onze klanten worden nooit meegedeeld met andere vennootschappen. Gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan overheidsinstanties wanneer dit wettelijk verplicht is.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: simon.kaarsen.sente@skynet.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).